Vuokrasopimusmalli


1. VUOKRANANTAJA

Nimi: Ruuhi Invest Oy
Y-tunnus: 2930325-9
Osoite: Kalevalankatu 9, 70500 Kuopio Puhelin: 044-2429462
Sähköposti: kodit@ruuhi.fi


2. VUOKRALAINEN

Nimi: Etunimi Sukunimi
Henkilötunnus: ppkkvv-xxxx
Puhelin: xxx-xxxxxxx
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@esimerkki.fi


3. VUOKRAUSKOHDE

Osoite: Juontotie 3 X YY, 70150 Kuopio
Huoneiden lukumäärä: 1 h + k/2 h+k /3 h+k
Pinta-ala noin: 31,5 m²/54,5m²/70m²


Vuokralaisen käytössä olevat yhteiset tilat:

Taloyhtiön yhteiset tilat ja varastot


4 VUOKRA-AIKA

Sopimus on voimassa 31.7.2021 asti. . Sopimus voidaan uusia, mikäli vuokrasopimusta on noudatettu molemmin puolin ja vuokralainen haluaa jatkaa asunnossa asumista.

Sisäänmuuttopäivä on pp.kk.vvvv.

Sopimusrikkomuksesta on irtisanovan osapuolen maksettava
toiselle osapuolelle kahden (2) kuukauden vuokraa vastaava summa.


5. POISMUUTTOPÄIVÄ

Muuttopäivästä on sovittu AHVL:sta poikkeavalla tavalla.
Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava
tyhjennettynä ja siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi.


6. VUOKRA

Vuokra: 530 € / kk
Eräpäivä: Kuukauden 4. päivä
Vuokranmaksutili: Ilmoitetaan vuokralaskun yhteydessä
Viivästyskorko peritään voimassa olevan korkolain mukaan.

Vuokranmaksun yhteydessä suoritettavat erilliskorvaukset:

Vesimaksuennakko: 18 € / hlö / kk
Pysäköintilupa: 12 €/kk (lämmitystolpallinen), 6€/kk (kylmä paikka)
Verkkokellari 12 €/kk

Talonyhtiö vastaa asunnon sähkösopimuksesta ja laskuttaa
vuokralaista taloussähköstä ja sen siirrosta kulutuksen perusteella (yksiöt ja kaksiot).

/Vuokralainen vastaa itse sähkösopimuksesta (kolmiot)

10 Mt/s–internet-liittymä sisältyy vuokraan. Vuokralainen voi nostaa liittymän
nopeutta omalla kustannuksellaan olemalla yhteydessä palveluntarjoajaan (DNA
Finland Oy).

7. VAKUUS

Vuokravakuus on yhden kuukauden vuokra ja sen tulee olla maksettuna vuokranantajan ilmoittamalle ennen vuokrasuhteen alkua. Myös ensimmäisen kuukauden vuokran tulee olla maksettu ennen vuokrasuhteen alkamista.


8. VUOKRAN KOROTTAMINEN

Vuokraa korotetaan vuosittain 2 %. Vuokrankorotus astuu voimaan 1.8. kunakin vuonna, kuitenkin niin, että vuokraa voidaan korottaa ensimmäisen kerran 1.8.2020.

Vesimaksut ja muut taloyhtiön maksut nousevat tai alenevat vuosittain taloyhtiön yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Milloin vuokranantaja tarkistaa vuokraa edellä sovitulla perusteella, hänen on ilmoitettava siitä vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Samalla on ilmoitettava uusi vuokra, erilliskorvauksen määrä ja niiden voimaantuloajankohta.


9. MUUTOSTYÖT

Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan lupaa. Tällaisina luvanvaraisina töinä pidetään muun muassa maalausta, tapetointia ja kiinteiden kalusteiden vaihtamista. Reikien tekemisestä seinään on sovittava vuokranantajan kanssa.


10. MUUT EHDOT

Huoneistossa eikä parvekkeella saa tupakoida eikä pitää allergisoivia kotieläimiä (osaan asuntoja lemmikit ovat tervetulleita).

Vuokralaiselle luovutetaan huoneiston hallinnan yhteydessä kolme (3) kappaletta avaimia. Mikäli vuokralainen ei palauta vuokrasuhteen päättyessä alun perin saamiaan avaimia, maksaa vuokralainen sopimussakkona 200 euroa.

Vuokralaisella tulee olla koko vuokrasuhteen ajan voimassa oleva kotivakuutus vastuuvakuutusosineen. Vuokralaisen on toimitettava vuokranantajalle todistus voimassa olevasta kotivakuutuksesta ennen avainten luovutusta.


11. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Sopimusehtojen lisäksi sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL 481/1995) siihen tehtyine muutoksineen.

Vuokrasuhteessa noudatetaan myös alalla hyväksyttyä Hyvää vuokratapaa.

Tämä vuokrasopimus on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Vuokranantaja on ilmoittanut, mihin hänen oikeutensa vuokrata huoneisto perustuu.Paikka ja päiväys Kuopiossa pp.kk.vvvvAllekirjoitukset