Etunimi Sukunimi
Puhelin
SähköpostiSUOSITUSKIRJE


Etunimi Sukunimi on ollut vuokralaisena asunnossani Kuopiossa 1.9.201X ja x.y.20xx välisen ajan.

Vuokralainen on toiminut vastuullisesti ja hoitanut velvoitteensa huolellisesti. Vuokrasuhteen aikana hän on maksanut vuokrat ajallaan ja hoitanut huoneistoa huolellisesti. Yhteistyö on ollut vuokralaisen kanssa sujuvaa ja vuokralainen on viipymättä ilmoittanut niistä puutteista, joita
hän on asunnossa havainnut.

Vuokralainen on viettänyt rauhallista elämää, huomioinut talon muut asukkaat ja noudattanut yhtiön järjestyssääntöjä. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen on jättänyt huoneiston hyvään kuntoon.

Suosittelen Vuokralaisen nimi lämpimästi vuokralaiseksi uuteen asuntoon. Annan mielelläni
tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostitse vahvistuksen suositukselleni ja tarkempaa tietoa hänestä vuokralaisena.


Kuopiossa X.Y.20XXAllekirjoitus
Ruuhi Invest Oy